Bonnenverkoop 2013 PV L’Estafette Sneek

Vanaf heden kan er online worden geboden

De definitieve bonnenverkoop is op 23 november omstreeks 16.00 uur bij PV L’Estafette aan de Oude Oppenhuizerweg 23 in Sneek.
Het clubgebouw is vanaf 14.00 geopend voor de tentoonstelling, draaiend rad etc. etc.

De biedingen kunnen worden gemaild naar: info@combcorbier.nl en zullen elke avond worden bijgewerkt.

Vermelden bij bieden:

  • - Bonnummer + Liefhebber
  • - Gegevens bieder, NAW en telefoonnumer
  • - Bod

Let op!!!! 

ONLINE BONNENVERKOOP GESLOTEN!

Vervolgt op zaterdag 23 -11 om 16.00 uur in het clubgebouw op bovenstaand adres!

 

Tussenstand Totaal: € 900,00

 

01     € 30,00
Hanjo de Groot  – Workum
1 jonge duif 2014
 
02     € 25,00
J.Pietersma  -  Balk
1 jonge duif 2014 2e broed
 
03     € 35,00
Gebr, Heeres en Zn- Kimswerd
Koppel eieren 2014  i.o.l.
 
04     € 25,00
J.J.Hoogland- Midlum
1 jonge duif 2014   2e broed april
 
05     € 20,00
A.Adema – Scharnegoutum
1 jonge duif 2014  1e broed
 
06     € 35,00
Pieter Pander – Wijckel
Koppel eieren 2014  i.o.l.
 
07     € 20,00
H.Jillings – Sneek
1 jonge duif 2014
 
08     € 50,00
Rene Lasschuit – Langweer
1 jonge duif  2014  i.o.l.
 
09     € 20,00
N.Silvius – Sneek
1 jonge duif    2014
 
10     € 35,00
J.Bouma  -  Workum
1 jonge duif  2014  1e broed
 
11     € 25,00
O.v Zuiden – Wiuwert
1 jonge duif 2014  1e broed
 
12     € 20,00
J.Oppenhuizen – Sneek
1 jonge duif  2014  1e broed
 
13
T. De Groot  – Langweer
1 jonge duif 2014  1e broed
 
14     € 30,00
T.van Dam  -  Hattum
1 jonge duif 2014  1e broed
 
15     € 30,00
.Schiffart-Alt. Oosterwierum
1 jonge duif 2014  1e broed
 
16     €35,00
Kl.de Vreese – Bakhuizen
1 jonge duif  2014
 
17     € 20,00
Teake Fraterman – St Nic.
1 jonge duif  2014 1e broed
 
18     € 30,00
Sj.de Wit  -  Sneek
1 jonge duif  2014
 
19     € 20,00
Caspar – Silvius
1 jonge duif  2014
 
20     € 30,00
Gebr. Stoker – Oudehorne
1 jonge duif 2014
 
21     € 30,00
A.Terluin – Hijlaard
Laat jong 2013  is aanwezig.
 
22     € 30,00
W.de Wit  -  Harlingen
1 jonge duif 2014  2e broed
 
23     € 20,00
Jelle Stuurman – Heerenveen
1 jonge duif 2014  1e broed
 
24     € 20,00
L.Bonnema – Sneek
1 jonge duif  2014  1e broed
 
25     € 20,00
M.Jellema -  Sneek
1 jonge duif 2014  2e broed
 
26     € 40,00
Jacob Draaisma – Dronrijp
1 jonge duif 2014  2e broed
 
27     € 25,00
D.C Eastwei -Oppenhuizen
1 jonge duif  2014  1e broed
 
28     € 40,00
Theo  Pander – Joure
1 jonge duif  2014
 
29     € 20,00
Cmb.Pouw-Nederh.den Berg
1 jonge duif 2014
 
30     € 25,00
Age Zijlstra  – Harlingen
1 jonge duif 2014 1e broed
 
31     € 25,00
D.ten Kate – Hattemerbroek
1 jonge duif 2014  i.o.l.
 
32     € 30,00
Brands  -  Espel
1 jonge duif 2014 2e broed
 
33     € 30,00
Otto Adema – Bolsward
1 jonge duif 2014 2e broed